Bedrijf en strategie

Lijkt jouw bedrijf nog op het bedrijf van 10 jaar geleden? Waarschijnlijk niet. Een bedrijf is voortdurend in ontwikkeling. Digitalisering, energietransitie en vergrijzing... een aantal voorbeelden van ontwikkelingen die op je bedrijf afkomen. Dit kan leiden tot vragen over de toekomst en de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Hoe ga jij hiermee om?

Strategieontwikkeling

Hoe ga jij om met toekomstige ontwikkelingen? Welke keuzes horen daarbij? Strategieontwikkeling gaat over het maken van keuzes. Dit vergt een open blik, durven loslaten en beslissingen nemen, ook als ze confronterend zijn. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het ondersteunen van ondernemers bij het maken van strategische keuzes en het uitstippelen van de route hier naartoe.

Ondernemersplan

Een ondernemersplan is een belangrijk document binnen je organisatie. Hierin leg je vast wat je wilt bereiken en waarom. In je ondernemersplan beschrijf je via welke weg(en) je dat wilt doen. Wil je bijvoorbeeld een grote investering doen en vraag je hiervoor een lening aan? Dan zal je bank vast vragen om een ondernemersplan, waarin je uitlegt hoe je je investering gaat terugverdienen. Onze adviseurs helpen je graag bij het maken van je ondernemersplan. Zij kennen de markt en je bedrijf en weten bovendien precies wat er in een ondernemersplan moet komen. 

Bedrijfsovername, opvolging en verkoop

Vroeg of laat krijg ieder bedrijf te maken met bedrijfsovername, opvolging of verkoop. Dit hoort bij de levenscyclus van je bedrijf. Het is een proces waarbij niet alleen geld een rol speelt, maar ook vraagstukken op tafel komen zoals eigendomsoverdracht, fiscaliteit, persoonlijke ontwikkeling, loslaten en keuzes maken. Kortom: een traject wat aandacht verdient! Onze adviseurs hebben brede kennis van bedrijfsovername, opvolging en verkoop. Wij hebben specialisten in huis met fiscale kennis, juridische kennis, bedrijfseconomische kennis en ervaring met coaching. 

Bekijk hier alvast de stappen die horen bij een bedrijfsoverdracht  en de ervaringen van andere ondernemers. Wist je dat we ook een contactpunt hebben voor de aan- en verkoop van cumelabedrijven. Lees hier meer daarover. 

Waarderingen

Bij aankoop of verkoop van een bedrijf komt de vraag op tafel wat een reële koopprijs is. Wat is de reële waarde van machines, gebouwen of minder grijpbaar: goodwill? Bij financiële waardering moeten keuzes gemaakt worden over de waarderingsmethodiek en dit vraagt om acceptatie van de koper, verkoper en/of geldverstrekker. Onze adviseurs helpen je graag bij je waarderingsvraagstuk. Hun financiële kennis en marktkennis komen daarbij goed van pas. Moet er een taxatie plaatsvinden, dan schakelen wij ons netwerk in.

Familiebedrijven

Veel bedrijven in de cumelasector zijn familiebedrijven. Dit zijn normale bedrijven, maar met een bijzondere dynamiek. Dit brengt ook bijzondere vraagstukken met zich mee, omdat familie, eigendom en bedrijf in hoge mate verweven zijn. Denk aan vraagstukken over bedrijfsoverdracht aan kinderen. Hier komen vragen bij kijken, zoals: zijn ze geschikt? Kan ik vertrouwen en loslaten? Hoe ga ik om met andere kinderen? Wij hebben een gespecialiseerd adviseur die familiebedrijven helpt bij deze typische (familie)bedrijfsvraagstukken. 

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2021