Begeleiding en advies

Volgend jaar meer verdienen? Zorg voor inzicht met Cumela Kompas

Datum: 11 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 15 december 2021
Door: Richard Wolting
Krijg op detailniveau inzicht in de cijfers van jouw onderneming en ga meer geld verdienen. Daarom doe je als ondernemer mee aan Cumela Kompas, het benchmarkproduct van de cumelasector, waarbij je ondersteuning krijgt van onze adviseurs van Cumela Advies.

Het zijn uitdagende jaren die gekleurd werden door PFAS, een droge zomer, een tekort aan personeel, de stikstofcrisis en nu de coronacrisis. Hoe zorg je er dan toch voor dat je geld verdient en dat je bestaansrecht behoudt? Dat doe je mede door op detailniveau inzicht te krijgen in jouw cijfers en bij te sturen. Dat krijg je door deel te nemen aan Cumela Kompas, mail daarvoor naar [email protected]

Wat is Cumela Kompas? 
Cumela Kompas is het benchmarkproduct van Cumela. Het biedt ondernemers in groen, grond en infra de mogelijkheid om kosteloos inzicht te verkrijgen in hun bedrijfseconomische prestaties en deze te vergelijken met branchegenoten.

Sterke punten opsporen
Je blikt aan de hand van je jaarrekening terug over een afgesloten boekjaar. Ook geeft de Cumela Kompas rapportage inzicht in de resultaten uit het verleden. Door dit inzicht ben jij als ondernemer, waar nodig met de hulp van een adviseur financiën en bedrijfsontwikkeling van Cumela Advies, in staat om de sterke en zwakke punten op te sporen binnen jouw bedrijf. Dit gaat je helpen bij het continue verbeteren van de interne en externe prestaties en helpt jou als ondernemer om realistische verbeterdoelen te stellen en daardoor het rendement te verhogen.

Dat het werkt bewijzen de resultaten die deelnemers eerder behaalden, waarbij er groot verschil zichtbaar wordt tussen de bedrijven met een een hoog en de bedrijven met een laag rendement. Goed is het dan om te weten dat de kosten per fte, 1 fte is een 38-urige werkweek, voor alle deelnemers vrijwel gelijk zijn. Die ligt rond de 80.000,- euro per fte voor de twee grootste kostenposten, arbeids- en machinekosten. 

De bedrijven met een hoog rendement slagen erin om een brutomarge van ruim 108.000,- euro per werknemer te behalen. Dit is 12.000,- euro per fte meer dan een bij een bedrijf met een gemiddeld rendement gerealiseerd wordt. Ten opzichte van een bedrijf met een laag rendement is het zelfs een plus van 20.000,- euro. 

Opvolging Cumela Kompas rapportage
De Cumela Kompas rapportage wordt na oplevering bij jou op het bedrijf besproken met je eigen bedrijfsadviseur. Die kan dan ook meer uitleg geven. Op basis van dit gesprek brengt de bedrijvenadviseur jou waar nodig in contact met één van de adviseurs bedrijfskundige zaken van Cumela Advies, dat zijn: André de Swart, Dieuwer Heins of Ad Karelse.

De adviseurs kijken niet alleen met jou terug naar de in het verleden behaalde resultaten maar kijken op basis van de resultaten met jou vooruit. Het staat bijvoorbeeld vast dat de machinekosten te hoog zijn, maar hoe verlaag je die dan? Op basis van jarenlange ervaring in de sector geven de adviseurs een gedegen advies om te komen tot verbetering van rendement door een hogere benutting van je personeel en machines.

Zij geven antwoord op jouw vraag waarom andere deelnemers aan Cumela Kompas meer rendement behalen en geven advies waardoor jij als ondernemer in staat bent het rendement en daarmee het resultaat te verbeteren. Onze adviseurs zijn de sectorspecialisten en worden dan ook regelmatig door banken, accountants en cumelabedrijven ingeschakeld voor begeleiding bij onder andere:

 

  • Rendementsverbetering
  • Financiële doorlichting
  • Investeringsplannen
  • Financieringsaanvragen
  • Liquiditeitsbegrotingen
  • Ondernemingsplannen
  • Kostprijsberekeningen

Inzicht heb ik al, waarom zou ik er wat mee doen?
Als ondernemer kijk je natuurlijk al naar de jaarcijfers met je accountant, maar de Cumela Kompas rapportage geeft veel meer en nieuwe informatie. Een opmerking die al veel deelnemers maakten na een kennismaking met Kompas. Jaarcijfers gaan meer leven, een bedrijvenadviseur, dan wel bedrijfskundige adviseur van Cumela Advies belicht de cijfers anders dan de accountant en soms is het gewoon een bevestiging van je gevoel. Tot slot levert deelname aan Cumela Kompas zeer waardevolle cijfers op voor Cumela als brancheorganisatie om proactief hun leden en bijvoorbeeld accountants en banken te informeren.  

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld!
Wil je deelnemen? Dan stuur je de jaarrekening naar [email protected]. Deze mailbox is enkel toegankelijk voor onze medewerker Cumela Kompas, de projectleider en de adviseurs van Cumela Advies. De gegevens uit de jaarrekening worden vervolgens enkel gebruikt voor invoer in het  door Cumela ontwikkelde systeem.

Ditzelfde geldt voor de Cumela Kompas rapportage. Nadat deze is opgesteld wordt deze opgeslagen op een beveiligde netwerklocatie waartoe enkel onze medewerker Cumela Kompas, de projectleider en de adviseurs van Cumela Advies toegang hebben. Tot slot wordt alleen de Cumela Kompas rapportage per mail of op papier verstrekt aan je bedrijvenadviseur of de adviseur van Cumela Advies die de rapportage met je bespreekt.

Wat kost deelname aan Cumela Kompas?
Deelname aan Cumela Kompas is kosteloos voor bedrijven waarop de cao LEO van toepassing is, aangezien Cumela Kompas wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

 

Deelnemen?

Stuur voor meer info en het verkrijgen van een voorbeeld Cumela Kompas rapportage een mailtje naar [email protected]. Wij zien jou graag als deelnemer tegemoet!