In kort bestek - Opvolging advies CvAE

Datum: 20 oktober 2022
Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
Tot voor kort was het in aanbestedingsland heel duidelijk: een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) is niet bindend, dus daar hoeft een aanbestedende dienst in principe geen gehoor aan te geven. Daardoor vinden inschrijvers een gang naar de CvAE vaak tijdverspilling. Recentelijk brak de Haagse voorzieningenrechter echter met deze lijn in de jurisprudentie en oordeelde dat het onzorgvuldig kan zijn om een advies van de CvAE zonder toelichting niet op te volgen.

Om welke casus gaat het hier? In juni 2021 kondigt de politie aan een opdracht voor de inzet van trainingsacteurs aan te besteden. De inschrijftermijn sluit op 27 september 2021. Het Amsterdamse bedrijf Equipe wil inschrijven, maar dient op 16 augustus 2021 een klacht in bij het klachtenmeldpunt van de politie. De kern van de klacht is dat de politie risico’s disproportioneel neerlegt bij de inschrijvers. Op 15 september 2021 volgt een reactie van het klachtenmeldpunt waarin de bezwaren van Equipe ongegrond worden verklaard.

Omdat de politie de klacht pas na de tweede nota van inlichtingen wil behandelen, dient Equipe tussentijds al een klacht in bij de CvAE. Die verklaart de klacht van Equipe op 24 september 2021 (dus vóór het verstrijken van de inschrijftermijn) gegrond (Advies 645). De politie legt volgens de CvAE risico’s bij de opdrachtnemer neer die niet tot diens invloedsfeer behoren en creëert zo een disproportionele risicoverdeling.

De politie zet de aanbestedingsprocedure desondanks ongewijzigd voort. Equipe stapt hierop naar de rechter. De rechter oordeelt dat hoewel de adviezen van de CvAE niet bindend zijn, de politie in dit geval onzorgvuldig heeft gehandeld door de aanbestedingsprocedure zonder verdere toelichting en/of zonder verlenging van de inschrijftermijn ongewijzigd voort te zetten. De aanbestedingsprocedure moet worden gestaakt.

Conclusie: het lijkt erop dat een aanbestedende dienst op zijn minst een toelichting moet geven op het niet volgen van een advies van de CvAE ofwel de inschrijftermijn moet verlengen. Daar zou je nu dus gebruik van kunnen maken als je een klacht hebt over een aanbesteding.

Cumela Advies

Geralde Bouw-Van de Bunt

Adviseur Juridische Zaken