Commercial still

Inflatie, stijgende kosten en krapte op de arbeidsmarkt

Datum: 16 november 2022
Laatst bijgewerkt: 17 november 2022
Door: Alie Dijkstra
Begin november hebben werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar gesproken over de hoge inflatie, de stijgende kosten, de grote verschillen in de sector en de krapte op de arbeidsmarkt. Er is grote onzekerheid over de Nederlandse economie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de naweeën van het coronapandemie. Welk effect heeft dit op de cumelasector en wat kunnen wij hier als sociale partners in betekenen? 

Vanuit de overheid worden er momenteel een aantal maatregelen genomen om de koopkracht te verbeteren. Werknemersorganisaties krijgen echter signalen van werknemers dat deze maatregelen voor een deel van hun achterban ontoereikend zijn. Werkgevers worden daarnaast geconfronteerd met verschillende uitdagingen zoals het stikstofbeleid, stijgende grondstofprijzen, kalenderlandbouw, hogere rentes enzovoort. Deze uitdagingen leveren de nodige onzekerheid op.

Heeft een werknemer het financieel zwaar? Ga hierover in gesprek met elkaar.

Blijf in gesprek met elkaar

Onze cao Groen, Grond en Infrastructuur heeft op dit moment een looptijd tot en met 31 december 2023. Hierin staan afgesproken loonsverhogingen voor 2022 en 2023. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in het najaar van 2021, toen de wereld er net iets anders uitzag.

Sociale partners moedigen werkgevers en werknemers aan om met elkaar in gesprek te gaan. Heeft een werknemer het financieel zwaar of maakt hij zich zorgen? Zorg dat de deur openstaat en ga hierover in gesprek met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld kijken of en wat er op individuele basis of op bedrijfsniveau mogelijk is.

Werken moet lonen! Dit zal wederom aangekaart worden bij de overheid.

Werken moet lonen

Bij Cumela zijn we van mening dat werken moet lonen. Het zou in onze sector bijvoorbeeld enorm helpen als er over overwerk en het uitbetalen van (bovenwettelijke) vakantiedagen geen loonbelasting ingehouden hoeft te worden. Voor werknemers zou dit een goede financiële steun in de rug kunnen zijn. Het geld komt dan terecht bij de werknemer in plaats van bij de belastingdienst. Naar aanleiding van het gesprek met vakbonden, zal dit wederom worden aangekaart bij de overheid.

Bel de ondernemerslijn

Heb jij als werkgever hulp of advies nodig? Neem dan contact op met de Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of mail naar [email protected]