trekker

Maak goede afspraken bij het uitlenen van trekkers en werkmaterieel

Datum: 25 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022
Door: Herman Arissen
Cumelabedrijven zijn snel en makkelijk geneigd om hun trekkers en werkmaterieel beschikbaar te stellen of uit te lenen aan anderen. Ben jij dit ook van plan? Neem dan voorzorgsmaatregelen, zoals het bekijken van je verzekeringscontract of zet samen afspraken op papier, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan als er sprake is van schade.

Het is snel gebeurd: een werknemer vraagt een busje mee voor een klus in het weekend of de plaatselijke carnavals- of voetbalvereniging wil je trekker met aanhanger lenen voor een optocht. Of voor het Veilig met (land)bouwverkeer-project op een plaatselijke school vraagt Cumela of je een trekker wilt regelen als voorbeeldmateriaal. Het is mooi dat je als ondernemer je betrokkenheid bij de samenleving hiermee laat zien, maar wees je wel bewust van de risico’s en mogelijke gevolgen voor jou en je bedrijf.

Wat als het misgaat?

Bij Cumela Verzekeringen zien we helaas te vaak voorbeelden waarbij het mis is gegaan. Het gaat dan om materiële schade aan het werkmaterieel zelf. Of het werkmateriaal heeft schade aangebracht aan anderen, waarbij het de vraag is wie voor de schade opdraait. We leggen hieronder uit wat de gevolgen kunnen zijn en hoe je die kunt voorkomen.

Schade aan trekker of werkmateriaal

Als je zaken kosteloos ter beschikking stelt, hebben we het juridisch gezien over ‘bruikleen’. De lener is dan niet aansprakelijk voor de schade aan jouw trekker of werktuig als hij kan bewijzen dat hij er goed voor heeft gezorgd. Of je kunt spreken van goede zorg, hangt af van meerdere factoren:

  • de relatie tussen beide partijen en eventuele gemaakte afspraken;
  • de trekker of machine waar het om gaat en het gebruik ervan;
  • of je de lener wat kunt verwijten.

In een zaak bepaalde de Hoge Raad dat de lener van een aanhanger de schade niet hoefde te vergoeden toen de aanhanger werd gestolen van een openbaar parkeerterrein, waar de gebruikte auto met de aanhanger geparkeerd stond.

Menselijk letsel

Bij menselijk letsel is de zaak vaak vervelender. Helaas komt dat ook regelmatig voor. Een bedrijf leent bijvoorbeeld een hoogwerker uit voor het optuigen van een kerstboom of om dienst te doen als attractie bij een evenement. Er vallen mensen uit de hoogwerker die gewond raken. We kennen ook het voorbeeld van een praalwagen. Na een optocht rijdt iemand de wagen met een geleende trekker terug naar de loods en een fietser komt onder de praalwagen terecht. Wie is verantwoordelijk?

Een schade zal al snel terechtkomen bij jou of jouw verzekeraar, zeker als die ontstond in het verkeer. Slachtoffers kunnen direct een beroep doen op jouw verzekering en aangezien jij mensen hebt toegestaan om het werkmateriaal te gebruiken, zijn ze meeverzekerd en kun je de schade niet verhalen. Behalve dat lichamelijk letsel vervelend is voor alle partijen, is het ook slecht voor de naam van jouw bedrijf. In dit digitale tijdperk kunnen verhalen en foto’s zich snel verspreiden en blijkt het vaak lastig om jouw kant van het verhaal te belichten.

Hoe kun je dit soort situaties voorkomen?

1. Denk van tevoren na

Het klinkt logisch, maar weet aan wie jij jouw werkmaterieel meegeeft en wat er mee gedaan gaat worden. Geef als het nodig is instructie. Stel ook grenzen aan wat er wel en vooral niet mee gedaan mag worden. Je kunt ook afspraken maken over wie het werkmateriaal moet besturen of bedienen en wie er mee mag werken. En, hoewel je dat misschien liever niet doet, mag je natuurlijk altijd ‘nee’ zeggen als je het niet vertrouwt.

2. Controleer je verzekering

Bespreek van tevoren met de ander wie er zorgt voor een goede verzekering. Het gaat dan zowel om schade aan het werkmateriaal zelf en de schade die de gebruiker met het werkmateriaal veroorzaakt, als om letsel van de bestuurder of bediener.

Als het om jouw eigen verzekering(en) gaat, vraag dan bij jouw verzekeringsadviseur na of er geen problemen kunnen ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld onvoldoende verzekerd zijn voor dit soort situaties of er kunnen uitsluitingen gelden (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik), die ervoor zorgen dat schade niet is verzekerd.

Als het om de verzekering van de ander gaat, vraag dan ook de polis en de bijbehorende voorwaarden op. Je kunt dan zien of de ander voldoende is verzekerd. Om dat te controleren, kun je hiervoor ook de hulp inroepen van jouw verzekeringsadviseur.

3. Zet afspraken op papier

Kortom, wil je een trekker of werktuig uitlenen, dan is het goed om de belangrijkste zaken op papier te zetten. Verwijs naar de cumelavoorwaarden en geef of stuur ze mee. In onze branche is dat niet gebruikelijk en het kost ook enige tijd en moeite, maar bij schade heb je er profijt van. Na een schade is het vaak lastig om hard te maken wat er nu precies is afgesproken en wat de gevolgen zijn als de afspraken niet (goed) zijn nagekomen. Te vaak belandt een schade daardoor uiteindelijk toch bij de eigenaar van de trekker of het werkmateriaal, dus bij jou of jouw bedrijf. Gelukkig kun je dit voor zijn door het goed te regelen.