Trekkers langs snelweg

Niet altijd verzekerd als je bij boerenacties betrokken bent 

Datum: 11 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 18 juli 2022
Door: Herman Arissen
Door het hele land worden er boerenacties gehouden tegen het stikstofbeleid van de regering. Ook leden en trekkers van cumelabedrijven zijn hierbij betrokken. Het staat iedereen vrij om zijn trekkers in te (laten) zetten voor boerenacties, maar het is daarbij wel goed om te beseffen wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Je bent bijvoorbeeld lang niet altijd verzekerd bij schade! Cumela Verzekeringen legt het uit in onderstaand artikel.

Om te beginnen is demonstreren een recht van iedere inwoner van Nederland, dus ook voor de agrarische sector en cumelabedrijven. Het Verenigingsbestuur van Cumela spreekt zich echter duidelijk uit tegen acties die over de grenzen van de wet gaan. Lees meer via: Hoe staan wij tegenover de huidige stikstofacties?

Illegale activiteiten

Bij de huidige boerenacties vinden illegale activiteiten plaats. Op de snelweg rijden of stilstaan mag bijvoorbeeld niet, omdat je het overige verkeer in gevaar brengt. Je mag bedrijven niet voor langere tijd blokkeren en je mag ook geen politieblokkades negeren. De politie grijpt weliswaar niet altijd in, maar dat is om verdere escalatie te voorkomen en heeft ook te maken met capaciteit. Inmiddels worden er wel boetes uitgedeeld en zijn de eerste (taak)straffen door de rechter opgelegd. 

Inmiddels worden er wel boetes uitgedeeld en (taak)straffen opgelegd

Schade is lang niet altijd verzekerd

Een trekkerverzekering zal schade die opgelopen is tijdens een actie lang niet altijd vergoeden.  Er kan sprake zijn van ander gebruik dan met de verzekeraar is afgesproken en op het polisblad vermeld staat, maar er zijn ook genoeg andere redenen waarom een verzekering de schade niet zal vergoeden. In dat geval draait de eigenaar of bestuurder van de trekker hiervoor op. Bijvoorbeeld:

  • als er een uitsluiting in je polisvoorwaarden staat, bijvoorbeeld wanneer wetten niet worden nageleefd.
  • als er gekeken wordt naar opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, bijvoorbeeld als trekkers worden ingezet om een doorgang te forceren of zelfs bewust schade toe te brengen.   

Heb je vragen over jouw verzekering(en) of de dekking? Neem dan contact op met Cumela Verzekeringen via 033 247 49 60 of mail naar [email protected]