Caroline van der Plas, BBB

Samenwerking is voor BBB nu noodzakelijk

Datum: 17 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 17 maart 2023
Door: Toon van der Stok
Met heel veel respect kijkt Cumela-voorzitter Wim van Mourik naar de enorme verkiezingsoverwinning van BBB. “Dat is een felicitatie waard, want zij hebben in zeer korte tijd heel het platteland voor zich weten te winnen om te laten zien dat het anders moet. Dat legt ze ook nog uit in Jip en Janneketaal.”

Tegelijk beseft Van Mourik dat de echte uitdaging nog komt. “Nu gaat de partij aan de slag om in de verschillende provincies colleges te vormen. Waarbij het noodzakelijk is om samen te werken, ook met de huidige regeringspartijen. Ik hoop dat deze partijen zien dat het anders moet en er meer ruimte komt om de doelen te halen. Aan stilstand hebben we niets. We vragen om tijd om aan de Europese wetgeving te kunnen voldoen, zonder dat het land vanwege stikstof op slot gaat.”

De grote overwinning geeft een duidelijk signaal aan het kabinet, stelt beleidsmedewerker Gerben Zijlstra. De afgelopen maanden begeleide hij werkbezoeken van de verschillende partijen aan cumelabedrijven. “De uitkomst laat zien dat een groot deel van de kiezers zorgen heeft over de stikstof- en klimaatregels en het onvermogen van het kabinet om met een goed toekomstperspectief de impasse te doorbreken.

Zorgen over polarisatie

Veel mensen maken zich zorgen over de impact van het huidige beleid in de provincies en de stijgende kosten van voedsel, signaleert Zijlstra. “De toegenomen polarisatie in politiek Den Haag en de onderlinge verdeeldheid in de coalitie dragen ook bij aan het gevoel van veel mensen dat de politiek niet naar de burger luistert.” Het wegzetten van de BBB alleen als “protestpartij” doet daarom volgens hem zeker geen recht aan deze uitslag. “BBB luistert goed naar het geluid uit de samenleving en slaagde erin de kiezer aan zich te binden.”

Bij de verschillende kandidaten die Grondig voor de verkiezingen sprak is de stemming wisselend. Van enthousiast bij de BBB kandidaat voor Overijssel Hans Dekker tot toch teleurgesteld bij André de Groot die voor de VVD voor waterschap Rijn en IJssel op de lijst staat. Daar gingen ze van 3 naar 2 zetels. Hij stelt vast dat deze verkiezingen laten zien dat de kiezers het niet eens zijn met de gang van zaken en dat er een andere wind moet gaan waaien. Daarin spaart hij zijn eigen partij niet. “VVD wakker worden”, is zijn oproep.

De uitdaging voor Dekker ziet er net even anders. Hij stond op plaats 7 en neemt straks zitting in de Staten. Met zijn 19 jaar trekt hij de gemiddelde leeftijd omlaag. "Samen met de nummer 10. Die is maar iets ouder dan ik ben", reageert Dekker. "We zijn blij en dankbaar met deze uitslag en daarmee ook het grote vertrouwen wat er op ons als BBB is gesteld. De uitdaging die nu voor ons ligt gaan we oppakken."

Matthijs de Vries de lijsttrekker van de ChristenUnie in Friesland spreekt van een andere uitdaging. Zijn partij verloor een zetel. “De verkiezingsuitslag betekent een politieke aardverschuiving met een duidelijk signaal dat het anders moet. Dat is nu onze opdracht. We gaan ons christelijk sociale geluid laten horen en op constructieve wijze als verbinder aan de slag."

Verbinding zoeken

Dat is wat betreft Van Mourik ook de opdracht voor Cumela. “Wij staan voor verbinding en dat is nu ook de uitdaging voor BBB. Verbinding zoeken met andere partijen en samen aan de slag gaan om de problemen op te lossen. Dat kost moeite, maar we op de ‘blik vooruit’ mentaliteit die BBB bezit. Zo hebben we ze leren kennen en daarmee passen ze bij onze sector. Waar nodig kunnen ze op onze steun en hulp rekenen.”

Komende maand kun je in Grondig lezen welke acties Cumela heeft ondernomen om in de provincie in contact te komen met de provinciale bestuurders.